romania children in traditional outfit

Proverbe românești – lista cu proverbe celebre, dar și mai puțin cunoscute

Proverbele sunt expresii sau zicători tradiționale care conțin înțelesuri adânci și învățături populare. Ele sunt create de-a lungul timpului și sunt transmise din generație în generație, reflectând experiența și înțelepciunea comunităților. Proverbele pot conține învățăminte morale, sfaturi practice sau observații despre viață.

Iată câteva caracteristici ale proverbelor:

  • Sintetice și concise: Proverbele sunt formulate într-un mod scurt și concis, utilizând adesea imagini și metafore pentru a transmite un mesaj puternic într-o formă compactă.
  • Relevante cultural: Proverbele sunt strâns legate de cultura și tradițiile unui anumit grup sau comunitate. Ele reflectă valorile, normele și experiența colectivă a unei societăți.
  • Învățăminte și înțelepciune: Proverbele transmit învățăminte și înțelepciune populară, rezultate din experiența acumulată de-a lungul timpului. Ele pot oferi sfaturi practice, morale sau observații despre comportamentul uman sau viață în general.
  • Transmiterea valorilor și normelor sociale: Prin intermediul proverbelor, valorile și normele sociale sunt transmise și consolidate în comunitate. Ele pot promova virtuți precum integritatea, generozitatea, muncă asiduă sau respectul pentru vârstnici.
  • Ușor de memorat: Datorită structurii lor concise și ritmului specific, proverbele sunt ușor de reținut și de transmis de la o generație la alta. Ele fac parte din folclorul unei comunități și contribuie la păstrarea identității culturale.

Proverbele nu sunt doar expresii lingvistice, ci și instrumente de învățare și reflecție asupra vieții. Ele oferă sfaturi practice și inspirație pentru a ne ghida în alegerile și acțiunile noastre de zi cu zi.

Proverbe despre familie

1. Dacă vrei să faci o meserie, îți trebuie scule, dacă vrei să ai familie, îți trebuie oameni.

2. Teme-te mai mult de pizma rudei decât de a străinului.

3. Fata căută un băiat frumos, mama căută o familie bună

4. Familia e o frânghie ale cărei noduri nu se desfac niciodată

5. A-și lăuda copilul e a se lăuda pe sine; a-și certa părintele e a se vesteji pe sine.

6. Bărbatul după muiere și copilul după mama se cunoaște.

7. Când te binecuvântează părintele poți urca cu bine și muntele.

8. Sângele apă nu se face.

9. Ca să fii liniștit în căsnicie, să nu stai laolaltă cu neamurile.

10. Cel care n-are mamă și cel care are nevastă rea de gură se simt în casă ca în pădure.

11. Rufele murdare se spală în familie.

12. Familia este o legătură de sânge și suflet care nu poate fi ruptă.

13. Despre cele ale casei, păstrează tăcere.

14. Familia e o frânghie ale cărei noduri nu se desfac niciodată.

15. Casa e casă, când ai o gospodină în casă.

Proverbe despre prietenie

16. Prietenul adevărat şi prin ascuns te-ajută fără a ta ştire.

17. Cine are prieten nărod ajunge din pod în glod.

18. Cine are un prieten bun nu mai are nevoie de oglindă.

19. Ferește-mă Doamne, de prieteni, că de dușmani mă feresc singur.

20. Un prieten în viaţă e mult; doi înseamnă foarte mult; trei e aproape imposibil.

21. Prietenul bun e ca o pungă de bani.

22. Inima își cunoaște prietenii.

23. Prietenul la nevoie se cunoaște.

24. Când nu eşti sigur de caracterul unui om, priveşte-i prietenii.

25. Prieteni noi să îți faci, dar de cei bătrâni să nu te lași!

26. Socoteală curată, prietenie lungă.

27. Limba prietenului fals e mai tăioasă decât cuţitul.

28. Spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești.

29. Prietenia îndoieşte lucrurile şi îndulceşte necazurile.

30. Dacă prietenul tău este miere, tu nu umbla să-l mănânci de tot.

Proverbe despre educație

31. Cine are carte, are parte.

32. Cine are/face carte are patru ochi.

33. Dacă tăceai, filosof rămâneai.

34. N-ai carte, n-ai parte.

35. Timpul învaţă pe aceia ce n-au şcoală.

36. Cu învăţătura omul nu moare de foame.

37. Şi cel învăţat moare neînvăţat.

38. Educaţie e ceea ce ştii, nu ceea ce e în carte.

39. O bună educaţie este izvorul şi temelia cinstei.

40. Omul needucat este ca un corp fara suflet.

Proverbe despre bătrânețe

Proverbe despre bătrânețe

(sursa foto: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/alb-negru-batran-in-varsta-om-160422/)

41. Cine nu are un bătrân, să își cumpere.

42. E bună povața de bătrân și părinte.

43. Cine adună la tinereţe, are la bătrâneţe.

44. Înaintea bătrânilor să ai urechi în gură.

45. Bătrâneţe, haine grele.

46. Învaţă le tinereţe, şi vei sta la bătrâneţe.

47. La bătrâneţe s-a călugărit motanul.

48. Cine nu învaţă la tinereţe, va plânge la bătrâneţe.

49. Abuzul tinereţii se plăteşte la bătrâneţe.

50. Dă-mi, Doamne, puterea tânărului și mintea bătrânului.

Proverbe despre caracterul oamenilor

51. Cască ochii la tocmeală, dar nu după ce te-nșală.

52. Așchia nu sare departe de trunchi.

53. Capul ce se pleacă, sabia nu-l taie.

54. Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou.

55. Ce naște din pisică, șoareci mănâncă.

56. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.

57. Cine se scuză, se acuză.

58. Corb la corb nu scoate ochii.

59. Cu fundul în două luntre.

60. După război mulți viteji se arată.

61. Fă bine și așteaptă răul.

62. Ferește-te de câinele mut și de omul tăcut.

63. Să fii domn e o întâmplare, să fii om e lucru mare.

64. Binele cu bine se răsplăteşte.

65. Numai omul rău la inimă poate vorbi pe alţii de rău.

Proverbe despre bani

66. Banu-i ochiul dracului.

67. De la un datornic rău și un sac de paie e bun.

68. Ai bani, ai duşmani; n-ai bani, n-ai duşmani.

69. E plin de bani, ca râpa de bolovani.

70. Când ai bani, ai şi noroc.

71. Strânge bani albi pentru zile negre.

72. De bani se plâng toţi, dar de minte niciunul.

73. Cu bani găseşti şi lapte de pasăre.

74. Marfa gată bani aşteaptă.

75. Cu bani găseşti şi tată şi mamă.

Proverbe despre muncă

76. Bunul gospodar își face vara sanie și iarna car.

77. Cine adună la tinerețe are la bătrânețe.

78. Cine se scoală de dimineață, departe ajunge.

79. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi.

80. La omul harnic sărăcia se uită pe fereastră, dar nu îndrăzneşte să intre.

81. Omul harnic, silitor, de pâine nu duce dor.

82. Vrednicia omului se cunoaşte după port.

83. Meşteşugul vreme cere, nu se-nvaţă din vedere.

84. Cu curaj şi cu silinţă, izbuteşti la orice te îndeletniceşti.

85. Munca înnobilează pe om.

Proverbe despre prostie

86. Când râde prostul, înțeleptul suspină.

87. Ferește-te de proști, pentru că au mintea odihnită.

88. Fiecare greșește, dar numai prostul repetă greșeala.

89. Numai prostul râde de ce își aduce aminte.

90. Prostia și domnia se plătesc.

91. Prostul dacă nu-i fudul, parcă nu e prost destul.

92. Câinele moare de drum lung și prostul moare de grija altuia.

93. Prost să fii, noroc să ai.

94. Prostul întâi o croiește apoi o gândește.

95. Prostul nu se lasă până când nu spune tot ce știe.

Proverbe despre credință

96. Acela care Îl iubește pe Dumnezeu, îi iubește și pe oameni.

97. Ajută-te singur și Domnul te va ajuta.

98. Cum e faţa liniştită a izvorului curat, aşa-i viaţa celui care e cu Cerul împăcat.

99. Unde este pace, şi lui Dumnezeu îi place.

100. Cine începe cu Dumnezeu, cu Dumnezeu sfârşeşte.

101. Dumnezeu ne dă nuci, dar nu ni le sparge.

102. Dumnezeu nu rămâne la nimeni dator.

103. Adevărata ştiinţă duce la credinţă.

104. Omul cu credinţă dreaptă scapă din război.

105. Dacă vrei să-ţi pierzi credinţa, împrieteneşte-te cu un preot.

Proverbe despre adevăr

106. Adevărul este întotdeauna la mijloc.

107. Adevărul stă scris printre rânduri.

108. Lucrul cel mai cinstit este adevărul.

109. Adevărul este iubit de toţi, dar nu toţi îl primesc.

110. Adevărul n-are teamă de judecată.

111. Adevărul şi dreptatea sunt fraţi de cruce.

112. Numai la Dumnezeu e dreptate.

113. Adevărul a grăi să nu te sfieşti, măcar că de prea puţini vei fi ascultat.

114. De la adevăr până la minciună e un lat de palmă.

115. Nu orice adevăr e bun de spus.

Proverbe despre sărăcie

116. La omul sărac, nici boii nu trag.

117. Sătulul nu crede flămândul.

118. Săracul sapă şi munceşte, boierul bea şi chefuieşte.

119. Cine are noroc, seamănă şi pietre şi creşte, dar cine n-are noroc — nici busuioc nu răsare.

120. Omul sărac atunci face Paştele: când îmbracă cămaşă nouă.

121. Mai bine sărac şi curat, decât bogat şi pătat.

122. Bogatul greşeşte şi săracul cere iertare.

123. Prin ochii fiecărui sărman priveşte Iisus.

124. Ferice de cel ce se mulţumeşte cu puţinul ce-l are.

125. Nu este sărac acela ce nu are bani, dar acel ce nu are minte.

Proverbe despre lene

Proverbe despre lene

(sursa foto: https://www.freepik.com/premium-photo/young-unshaven-guy-lazily-resting-tracksuit_5193372.htm#query=lazy&from_query=lazyness&position=16&from_view=search&track=sph)

126. Lenea e cucoană mare, care cere de mâncare

127. Leneșul mai mult aleargă și zgârcitul (scumpul) mai mult păgubește.

128. Lumea muncește și sapă și eu duc câinii la apă.

129. Nu toate muștele fac miere.

130. Nu tot ce zboară se mănâncă.

131. Pică pară mălăiață în gura lui Nătăfleață.

132. De lene ochi-şi închide şi buzele-şi deschide.

133. Pân’ se-ncalţă leneşul, soarele se-nalţă.

134. Cine-n lene se târăşte, norocul îl părăseşte.

135. Îi e lene să şi vorbească, dar încă să mai şi muncească.

Proverbele tradiționale adunate în acest articol ilustrează înțelepciunea și învățămintele transmise de-a lungul timpului. Aceste expresii populare reflectă valorile, experiența și observațiile înțelepte ale națiunii noastre. Ele ne învață să ne ghidăm în alegeri, să ne înțelegem mai bine relațiile umane și să valorificăm înțelepciunea colectivă acumulată de-a lungul generațiilor.

Folosind proverbele, textul subliniază importanța tradiției și cultura noastră, care ne conectează cu înțelepciunea strămoșilor noștri și ne oferă îndrumări pentru o viață înțeleaptă și echilibrată. Fiecare proverb aduce în prim-plan învățături valoroase și oferă perspective profunde asupra vieții și relațiilor umane.

Prin urmare, textul evidențiază puterea proverbelor de a ne inspira, de a ne îndruma și de a ne conecta la înțelepciunea colectivă a poporului nostru. Ele sunt expresii păstrate cu grijă în tradiția noastră și ne reamintesc de valorile noastre fundamentale și de modul în care putem trăi în armonie cu acestea.

Scroll to Top