22890670 6678835

Pleonasmul – ce este și care sunt cele mai populare pleonasme din limba română

Pleonasmul este o figură de stil și un fenomen lingvistic în care se folosesc cuvinte sau expresii redundante într-o propoziție sau frază, adăugând astfel informații suplimentare care nu sunt necesare pentru a înțelege sensul corect al enunțului. 

Aceste cuvinte redundante pot fi adjective, adverbe, substantive sau verbe, care sunt adăugate în plus față de ceea ce este suficient pentru a exprima ideea sau mesajul.

Deși în multe contexte pleonasmul este considerat o eroare stilistică sau o formă de exprimare neclară, există și situații în care pleonasmul este folosit intenționat pentru a sublinia, amplifica sau evidenția anumite aspecte. În aceste cazuri, pleonasmul poate adăuga un efect poetic sau retoric, fiind folosit în opere literare sau discursuri publice pentru a crea o impresie mai puternică asupra publicului.

De exemplu, un pleonasm comun în limba română este „coboară jos,” unde cuvântul „jos” este redundant, deoarece „coboară” în sine sugerează mișcarea într-o direcție inferioară. În ciuda caracterului redundant, această expresie este folosită frecvent în vorbirea curentă și poate contribui la creația unei imagini mai clare și expressive în anumite contexte.

Importanța și utilizarea pleonasmului în limba română

Importanța și utilizarea pleonasmei în limba română pot fi privite din două perspective diferite:

Aspectul stilistic și literar:

 • În literatură și poezie: Pleonasmul poate fi folosit cu intenție în literatură, pentru a adăuga un efect stilistic și poetic. El poate sublinia anumite emoții, imagini sau trăiri, conferindu-le un caracter mai vibrant și sugestiv. Scriitorii și poeții pot folosi pleonasmul pentru a crea metafore puternice și expresive, care să îmbogățească experiența cititorilor.
 • În discursuri și retorică: În discursuri publice sau retorică, pleonasmul poate fi utilizat pentru a pune un accent suplimentar pe un anumit aspect al discursului, pentru a atrage atenția publicului sau pentru a adăuga o notă de convingere și autoritate.

Aspectul comunicării curente:

 • Claritate și emfază: În comunicarea curentă, pleonasmul poate fi utilizat pentru a asigura o mai bună înțelegere a mesajului sau pentru a pune un accent special pe un anumit aspect al informației transmise.
 • Redundanță: Totuși, este important să menționăm că utilizarea excesivă a pleonasmei poate duce la redundanță și la o exprimare neclară sau ineficientă. Astfel, utilizarea cuvintelor și expresiilor redundante în mod exagerat trebuie evitată pentru a menține o comunicare precisă și coerentă.

Pleonasmul are un rol important atât în exprimarea literară și retorică, cât și în comunicarea curentă. Cu toate acestea, utilizarea lui trebuie să fie echilibrată, iar contextul și intenția comunicării trebuie luate în considerare pentru a evita redundanța excesivă și pentru a menține un limbaj clar și coerent.

Structura și funcția pleonasmului în propoziții și fraze

Structura pleonasmului în propoziții și fraze este destul de simplă: constă în adăugarea unor cuvinte sau expresii redundante care nu aduc informații suplimentare esențiale pentru înțelegerea sensului corect al enunțului. Aceste cuvinte redundante sunt adăugate în plus față de ceea ce este necesar pentru a transmite mesajul.

Funcția pleonasmului în propoziții și fraze poate varia în funcție de contextul și intenția vorbitorului sau scriitorului:

 • Clarificarea sau evidențierea: Pleonasmul poate fi folosit pentru a clarifica sau evidenția un anumit aspect al mesajului. Prin adăugarea de cuvinte redundante, se subliniază o idee sau se aduce atenția asupra unui aspect important pentru a asigura că mesajul este înțeles corect.

Exemplu: „Am văzut cu ochii mei.” – Adăugarea lui „cu ochii mei” amplifică faptul că experiența a fost una personală și directă.

 • Amplificarea sau intensificarea: Pleonasmul poate fi utilizat pentru a amplifica sau intensifica un sentiment, o emoție sau o descriere. Cuvintele redundante pot contribui la crearea unei imagini mai puternice și expressive.

Exemplu: „Inima bate din adâncul pieptului.” – Adăugarea lui „din adâncul pieptului” amplifică intensitatea pulsului inimii.

 • Stil și retorică: În literatură și discursuri publice, pleonasmul poate fi utilizat în mod intenționat pentru a crea un efect stilistic sau retoric. El poate conferi un ritm mai plăcut, o tonalitate specifică sau poate spori impactul emoțional al mesajului.

Exemplu: „Lumina orbitoare a soarelui strălucea puternic.” – Adăugarea lui „strălucea puternic” intensifică impresia despre lumina soarelui.

Trebuie menționat că utilizarea pleonasmei poate varia în funcție de context și de specificul limbii. În unele situații, pleonasmul poate fi privit ca o eroare de exprimare sau ca un stil literar neadecvat. Cu toate acestea, în alte cazuri, poate fi perceput ca un instrument lingvistic util sau chiar ca o formă de exprimare artistică.

Diferența dintre pleonasm și redundanță în exprimare

Diferența dintre pleonasm și redundanță în exprimare

Sursa foto

Pleonasmul și redundanța sunt două concepte lingvistice asemănătoare, dar cu câteva diferențe subtile în exprimare:

Pleonasm:

 • Definiție: Pleonasmul este utilizarea cuvintelor sau expresiilor redundante care adaugă informații suplimentare, dar neesențiale, într-o propoziție sau frază.
 • Intenție: În multe cazuri, pleonasmul poate fi folosit intenționat pentru a crea un efect stilistic, poetic sau retoric, pentru a sublinia sau amplifica anumite aspecte ale mesajului.
 • Exemple: „intră înăuntru”, „babă bătrână”, „mămică mică”.

Redundanța:

 • Definiție: Redundanța se referă la repetarea sau folosirea excesivă a acelorași informații sau idei într-o propoziție sau frază.
 • Intenție: Redundanța poate apărea din neglijență sau din dorința de a insista asupra unui aspect, dar poate crea o exprimare neclară și ineficientă.
 • Exemple: „a ieșit afară, în aer liber”, „au avut o dezbatere îndelungată și prelungită”, „am urcat în sus pe munte”.

Diferențe cheie:

 • Pleonasmul implică adăugarea de cuvinte sau expresii redundante care pot fi percepute ca stilistice sau retorice, în timp ce redundanța implică repetarea sau suprapunerea informațiilor.
 • Pleonasmul poate avea o funcție stilistică sau retorică, în timp ce redundanța de obicei nu adaugă nimic semnificativ la mesajul transmis și poate fi considerată o eroare în exprimare.
 • Pleonasmul poate fi utilizat cu intenție, în timp ce redundanța poate fi considerată o greșeală lingvistică.

În general, atât pleonasmul cât și redundanța pot afecta claritatea și eficiența comunicării, astfel că evitarea folosirii excesive a acestora este importantă pentru a asigura o exprimare precisă și coerentă.

Exemple de Pleonasme Populare în Limba Română

Cu plăcere! Iată câteva exemple de pleonasme populare în limba română:

 • „Coboară jos” – cuvântul „jos” este redundant, deoarece „coboară” sugerează mișcarea într-o direcție inferioară.
 • „Urca sus” – cuvântul „sus” este inutil, deoarece „urca” implică mișcarea într-o direcție superioară.
 • „A se uita cu ochii” – folosirea cuvântului „cu ochii” este pleonastică, deoarece „a se uita” implică utilizarea ochilor.
 • „A închide la loc” – adăugarea lui „la loc” este inutilă, deoarece „a închide” implică mutarea într-o poziție închisă.
 • „Tăcere deplină” – cuvântul „deplină” este redundant, deoarece „tăcere” sugerează absența sunetelor.
 • „Întregul complet” – adăugarea lui „complet” este inutilă, deoarece „întregul” sugerează că ceva este complet sau nedivizat.
 • „A se întoarce înapoi” – cuvântul „înapoi” este pleonastic, deoarece „a se întoarce” sugerează revenirea la o poziție anterioară.
 • „Bucurie mare” – adăugarea lui „mare” este redundantă, deoarece „bucurie” implică deja o emoție intensă și plăcută.

Aceste exemple arată cum pleonasmul poate să apară în exprimarea curentă și cum adăugarea unor cuvinte redundante poate afecta claritatea și eficiența mesajului transmis.

Explicarea Originii și Răspândirii Pleonasmelor în Limba Română

Originile pleonasmelor în limba română pot fi atribuite unor factori istorici, culturale și lingvistice. Înțelegerea acestor origini ne poate ajuta să înțelegem modul în care acestea s-au răspândit și au devenit atât de frecvente în comunicarea curentă.

 • Evoluția limbii române: Limba română s-a dezvoltat din limba latină vulgară, sub influența limbilor slave, a limbilor balcanice și a altor limbi învecinate. Unele pleonasme provin din această evoluție, fiind rezultatul asimilării cuvintelor și expresiilor din diverse surse lingvistice.
 • Influențe culturale și lingvistice: De-a lungul istoriei, teritoriul României a fost influențat de diverse culturi și civilizații, cum ar fi Imperiul Roman, Imperiul Bizantin, Imperiul Otoman și Austria-Ungaria. Aceste influențe culturale și lingvistice au adus cu ele cuvinte și expresii care s-au combinat cu elementele lingvistice autohtone, ducând la formarea unor construcții redundante.
 • Tradiția orală: În culturile cu o tradiție puternică a comunicării orale, precum cultura românească, anumite expresii redundante pot fi folosite pentru a amplifica mesajul, a sublinia anumite idei sau a spori impactul emoțional al comunicării.
 • Procesele de schimbare lingvistică: Limba este un sistem viu și se schimbă în timp. Anumite pleonasme pot fi rezultatul evoluției limbii și a schimbărilor semantice sau gramaticale de-a lungul timpului.

Răspândirea pleonasmelor în limba română se datorează în mare parte utilizării frecvente în vorbirea cotidiană și în exprimarea literară. Dacă anumite construcții lingvistice sunt folosite frecvent de către vorbitori și sunt prezente în textele literare, ele devin parte integrantă a limbii și se perpetuează în comunicare.

De asemenea, influența mediului social și cultural, precum mass-media și comunicarea online, poate contribui la răspândirea pleonasmelor, deoarece anumite expresii pot deveni populare și sunt preluate de către mai mulți vorbitori.

În concluzie, pleonasmele în limba română au apărut și s-au răspândit din cauza diverselor influențe lingvistice și culturale, precum și din cauza tradițiilor comunicării orale. Utilizarea lor frecventă în comunicare a contribuit la integrarea lor în limbă și la perpetuarea lor în exprimare.

Cum Evităm Pleonasmul în Limba Română

Evitarea pleonasmului în limba română este importantă pentru a asigura o exprimare clară, concisă și coerentă. Iată câteva sfaturi pentru a preveni folosirea excesivă a pleonasmei:

 • Cunoaște-ți limba: Înțelegerea corectă a vocabularului și a regulilor gramaticale vă va ajuta să evitați utilizarea cuvintelor sau expresiilor redundante. Investiți timp în studierea limbii române și îmbunătățirea abilităților lingvistice.
 • Redactați și revizuiți: Atunci când scrieți, acordați atenție exprimării, revizuiți textul și eliminați orice cuvinte sau expresii inutile. Încercați să fiți succint și să vă concentrați pe mesajul esențial.
 • Fiți precis și clar: Încercați să vă exprimați gândurile într-un mod precis și clar. Evitați excesul de adjective, adverbe sau alte cuvinte care nu aduc valoare semnificativă informației.
 • Consultați dicționarele și ghidurile gramaticale: Dicționarele și ghidurile gramaticale vă pot oferi informații utile despre cuvintele sau expresiile care ar putea fi considerate pleonastice.
 • Citiți și studiați texte literare: Lectura literaturii române vă poate ajuta să vă familiarizați cu expresii stilistice și să înțelegeți cum pot fi utilizate cuvintele pentru a crea efecte artistice și retorice fără a cădea în pleonasm.
 • Fiți conștient de context: În anumite situații, utilizarea pleonasmei poate fi justificată pentru a amplifica sau a sublinia un anumit aspect. Cu toate acestea, asigurați-vă că utilizarea este intenționată și are un scop clar.
 • Cereți feedback: Înainte de a publica un text sau de a-l prezenta în public, cereți feedback de la alții. O altă perspectivă poate ajuta să identificați și să corectați orice pleonasm din exprimare.

Prin practică și conștientizare, puteți dezvolta abilități de exprimare mai precise și coerente în limba română, evitând astfel excesul de pleonasm și contribuind la o comunicare mai eficientă.

Strategii de exprimare precisă și concisă

Strategii de exprimare precisă și concisă

Sursa foto

Exprimarea precisă și concisă este un aspect important al comunicării eficiente. Iată câteva strategii pentru a vă îmbunătăți abilitățile de exprimare în limba română:

 • Focalizați-vă pe ideea centrală: Înainte de a începe să scrieți sau să vorbiți, identificați ideea centrală pe care doriți să o transmiteți. Concentrați-vă asupra acelei idei și evitați să vă risipiți în detalii inutile.
 • Evitați repetițiile: Încercați să evitați repetarea acelorași idei sau cuvinte într-o propoziție sau într-un paragraf. Alegeți cuvinte alternative sau reformulați frazele pentru a oferi o varietate lexicală.
 • Eliminați cuvinte și expresii redundante: Revizuiți-vă scrierile pentru a identifica cuvintele sau expresiile redundante care nu aduc informații semnificative în contextul dat. Eliminați-le pentru a obține o exprimare mai clară și mai concisă.
 • Utilizați adjective și adverbe cu măsură: Înlocuiți adjectivele și adverbele excesive cu termeni care oferă o descriere mai precisă și mai concisă a subiectului. Alegeți cuvinte care reflectă cel mai bine caracteristicile esențiale.
 • Folosiți structuri gramaticale simple: Încercați să exprimați ideile în propoziții simple și coerente. Evitați propozițiile prea complexe care pot îngreuna înțelegerea mesajului.
 • Fiți conștient de publicul dumneavoastră: Adaptarea exprimării la nivelul de cunoștințe și interes al publicului vă va ajuta să transmiteți mesajul într-un mod mai captivant și mai accesibil.
 • Rezumați și sintetizați: Atunci când scrieți un text mai lung, faceți rezumate periodice ale ideilor principale pentru a menține coerența și pentru a evita repetițiile.
 • Exersați-vă în scriere și vorbire: Practica constantă vă va ajuta să vă dezvoltați abilitățile de exprimare. Scrieți în mod regulat și implicați-vă în conversații, pentru a vă îmbunătăți fluența și precizia.
 • Citiți și studiați: Lectura diverselor tipuri de texte vă poate inspira și vă poate ajuta să vă îmbunătățiți vocabularul și stilul de exprimare.
 • Feedback și autocorectare: Cereți feedback de la alții sau revizuiți-vă propriile scrieri pentru a identifica și corecta eventualele probleme de exprimare.

Prin aplicarea acestor strategii, veți putea dezvolta abilități de exprimare mai precise și concise în limba română, ceea ce va spori calitatea comunicării și va facilita înțelegerea mesajului de către ceilalți.

Scroll to Top