european grey haired mature father with son outdoors fishing by lake river standing near water with fishing rods hands dress casually enjoying hobby nature

Ce este un permis de pescuit sportiv recreativ și cum poate fi obținut

Pescuitul sportiv recreativ este o activitate iubită de milioane de oameni din întreaga lume, care se angajează în acest hobby pentru relaxare, recreere și conexiune cu natura. Acest tip de pescuit se concentrează pe plăcerea de a prinde pești și a-i elibera pe cei mai mulți dintre ei sau pe toți, înapoi în mediul lor natural.

În contrast cu pescuitul comercial, în care principalul scop este obținerea de pește pentru vânzare, pescuitul sportiv recreativ este mai mult o activitate de agrement și o modalitate de a petrece timp în aer liber, înconjurați de frumusețea naturii.

Un aspect important al pescuitului sportiv recreativ este că este practicat de oameni de toate vârstele și nivelurile de experiență. De la copiii care prind pești într-un mic iaz, până la pescarii experimentați, care se îmbarcă în aventuri de pescuit în largul oceanului, această activitate poate fi adaptată și accesibilă pentru oricine.

Beneficiile pescuitului sportiv recreativ

Pescuitul sportiv recreativ oferă o serie de beneficii atât pentru pescari, cât și pentru mediul înconjurător. Iată câteva dintre aceste beneficii:

 • Reducerea stresului: Pescuitul sportiv recreativ poate fi o activitate relaxantă și calmantă. Concentrarea asupra pescuitului și a mediului natural poate reduce nivelul de stres și poate oferi o ocazie de evadare din ritmul agitat al vieții cotidiene.
 • Îmbunătățirea sănătății mintale: Activitățile în aer liber, cum ar fi pescuitul, pot contribui la îmbunătățirea sănătății mintale și a stării de spirit. Interacțiunea cu natura și timpul petrecut în aer liber au efecte pozitive asupra stării emoționale și psihologice.
 • Contactul cu natura: Pescuitul sportiv recreativ oferă oportunitatea de a petrece timp în mijlocul naturii și de a observa fauna și flora sălbatică. Această interacțiune cu mediul natural poate crește înțelegerea și aprecierea pentru ecosistemele înconjurătoare și poate contribui la dezvoltarea unui sentiment de conexiune cu natura.
 • Promovarea activității fizice: Pescuitul sportiv implică activități precum plimbarea pe malul apei, aruncarea undiței și manipularea echipamentului de pescuit. Aceste activități fizice pot aduce beneficii sănătății fizice, contribuind la menținerea unei stări de formă bună și la îmbunătățirea rezistenței fizice.
 • Dezvoltarea abilităților și concentrarea: Pescuitul sportiv recreativ necesită anumite abilități, precum abilități de lansare a undiței, cunoașterea habitatului peștilor și tehnici de pescuit. Prin practicarea acestor abilități, pescarii pot dezvolta un sentiment de satisfacție și împlinire personală.
 • Stabilitate economică: Pescuitul sportiv recreativ poate susține economia locală prin atragerea turiștilor către zonele de pescuit. Turismul de pescuit poate contribui la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea infrastructurii locale.
 • Promovarea conservării: Pescuitul sportiv recreativ poate contribui la promovarea conservării mediului acvatic și a resurselor piscicole. Prin aplicarea unor practici responsabile de pescuit, cum ar fi eliberarea peștelui înapoi în apă (catch and release), se poate asigura conservarea stocurilor de pește pentru generațiile viitoare.
 • Activitate socială: Pescuitul sportiv poate fi o activitate socială, aducând oamenii împreună în jurul unei pasiuni comune. Pescuitul cu prietenii și familia poate crea amintiri frumoase și oportunități de petrecere a timpului împreună.

Toate aceste beneficii fac ca pescuitul sportiv recreativ să fie o activitate plină de satisfacții și cu impact pozitiv asupra individului și mediului înconjurător. Cu toate acestea, este important ca pescuitul să fie practicat în mod responsabil, respectând regulile de conservare și protejând mediul acvatic.

Necesitatea permisului de pescuit sportiv recreativ

Permisul de pescuit recreativ este un document oficial, emis de către autoritățile competente, care permite unei persoane să pescuiască în mod legal în apele interioare sau mări teritoriale ale unei țări în scopuri recreative și sportive. 

Există mai multe motive pentru care este necesar permisul de pescuit recreativ:

 • Conservarea resurselor piscicole: Permisiunile de pescuit recreativ permit autorităților să reglementeze cantitatea de pește pescuită și să impună cote maxime de pescuit. Aceste măsuri asigură protejarea resurselor piscicole și prevenirea pescuitului excesiv care ar putea duce la epuizarea sau degradarea stocurilor de pește.
 • Controlul pescuitului ilegal: Emiterea permiselor de pescuit recreativ facilitează monitorizarea și controlul activităților de pescuit. Prin impunerea unor reguli clare și solicitarea permiselor, autoritățile pot identifica mai ușor cazurile de pescuit ilegal și pot lua măsuri împotriva celor care încalcă legile de pescuit.
 • Protecția mediului acvatic: Pescuitul neregulamentat și nemonitorizat poate avea un impact negativ asupra mediului acvatic și ecosistemelor. Prin intermediul permiselor de pescuit recreativ, se poate asigura că pescarii respectă regulile și practicile sustenabile de pescuit pentru a proteja mediul acvatic și fauna sălbatică.
 • Siguranța publică: Reglementarea pescuitului prin intermediul permiselor poate ajuta la evitarea conflictelor între pescari și la asigurarea că activitatea de pescuit este realizată în condiții de siguranță.
 • Promovarea turismului și activităților recreative: Permiterea pescuitului recreativ poate spori atractivitatea unor zone pentru turiști și poate genera venituri suplimentare pentru comunitățile locale prin turismul de pescuit.
 • Cunoașterea și educarea pescarilor: În multe cazuri, obținerea permisului de pescuit implică parcurgerea unor cursuri sau sesiuni de informare despre regulile de pescuit și despre conservarea resurselor. Astfel, pescarii sunt educați în privința practicilor responsabile de pescuit și a importanței conservării.

În concluzie, permisul de pescuit recreativ este un instrument esențial pentru gestionarea responsabilă a resurselor piscicole, protejarea mediului acvatic și promovarea pescuitului sustenabil și sigur.

Reglementări și restricții privind pescuitul recreativ

Reglementări și restricții privind pescuitul recreativ

Sursa foto

Reglementările și restricțiile privind pescuitul recreativ în România sunt stabilite de legislația națională și de autoritățile competente, precum Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și Agenția pentru Protecția Mediului și Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. Aceste reguli sunt menite să asigure o gestionare responsabilă și durabilă a resurselor piscicole și să protejeze mediul acvatic.

Reglementările și restricțiile privind pescuitul recreativ în România pot include următoarele aspecte:

 • Obligația deținerii unui permis de pescuit: Pescarii recreativi trebuie să dețină un permis valabil pentru a putea pescui în apele din România.
 • Perioade și zone de prohibiție: Există perioade și zone în care este interzis pescuitul recreativ, pentru a permite resurselor piscicole să se refacă și să se reproducă în condiții optime.
 • Dimensiuni și cantități admise pentru reținere: Pentru anumite specii de pești, pot exista limite privind dimensiunile minime și maxime admise pentru reținere. De asemenea, se pot stabili cantități maxime de pești care pot fi reținuți într-o anumită perioadă.
 • Reguli privind uneltele de pescuit: Unele unelte de pescuit pot fi interzise sau reglementate pentru a preveni capturarea excesivă sau nedorită a unor specii.
 • Eliberarea capturilor: Pescarii pot fi obligați să elibereze în viață anumite specii de pești, mai ales pești subdimensionați sau pești care fac obiectul unor măsuri de protecție specială.
 • Sancțiuni: Încălcarea regulilor de pescuit recreativ poate fi sancționată cu avertismente scrise, suspendarea dreptului de pescuit sau chiar cu amenzi.
 • Protecția mediului: Pescarii trebuie să respecte mediul înconjurător și să evite poluarea și degradarea habitatelor acvatice.

Este important ca pescarii recreativi să fie bine informați cu privire la aceste reguli și să le respecte cu strictețe, pentru a contribui la protejarea ecosistemelor acvatice și a menține resursele piscicole într-o stare sănătoasă și durabilă pentru generațiile viitoare. 

Pentru a obține informații precise și actualizate cu privire la reglementările și restricțiile specifice pentru zona de interes, este recomandat să se consulte cu autoritățile locale sau cu asociațiile de pescari din zonă.

Locuri populare pentru pescuitul sportiv recreativ

România oferă o mare varietate de locuri populare pentru pescuitul sportiv recreativ, datorită bogăției resurselor acvatice și a diversității peisajelor naturale. Iată câteva dintre cele mai cunoscute și apreciate locuri pentru pescuitul sportiv în țară:

 • Delta Dunării: Cu cei peste 3.000 de kilometri de canale, lacuri și mlaștini, Delta Dunării este un paradis pentru pescarii pasionați de pești precum știuca, crapul, somnul, bibanul sau carasul.
 • Dunărea: Râul Dunărea oferă oportunități excelente de pescuit pe tot parcursul său, inclusiv la Porțile de Fier, unde întâlnirea dintre Dunăre și Carpați creează un mediu propice pentru peștii mari.
 • Râul Siret: Afluent important al Dunării, râul Siret oferă o gamă largă de specii de pești, cum ar fi mreana, avatul, șalăul și somnul.
 • Lacul Bicaz (Lacul Izvorul Muntelui): Situat în Munții Ceahlău, acest lac oferă o experiență minunată de pescuit pentru iubitorii de pești precum lipanul, păstrăvul și somnul.
 • Lacul Roșu: Un lac glaciar pitoresc, situat în Munții Hășmaș, renumit pentru păstrăvul sălbatic.
 • Delta Prutului: Un loc mai puțin cunoscut, dar bogat în biodiversitate, oferind oportunități de pescuit pentru multe specii de pești.
 • Lacul Siutghiol: Situat în apropierea stațiunii Mamaia de pe litoralul Mării Negre, acest lac este renumit pentru pescuitul sportiv al știucii și crapului.
 • Lacurile de acumulare de pe râurile Olt, Argeș și Ialomița: Aceste lacuri oferă oportunități de pescuit diverse pentru peștii precum crapul, carasul, somnul și alții.
 • Lacul Cincis: Situat în apropierea Munților Șureanu, acest lac oferă posibilități de pescuit recreativ și frumusețe peisagistică.

Rețineți că regulile și restricțiile privind pescuitul recreativ pot varia în funcție de fiecare loc în parte, așadar este întotdeauna bine să verificați și să respectați reglementările locale și naționale atunci când vă angajați în această activitate. 

Pentru o experiență mai reușită, puteți contacta și ghizi locali specializați în pescuitul sportiv pentru a vă oferi sfaturi și informații despre cele mai bune locuri și tehnicile de pescuit.

Tipuri de permise de pescuit 

Tipuri de permise de pescuit 

Sursa foto

Există trei tipuri principale de permise de pescuit eliberate de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) în România:

 • Permis de pescuit pentru Dunăre cu brațele sale și habitatele piscicole naturale necontractate: Acest permis este eliberat gratuit de către ANPA și este valabil în ariile respective pe durata anului în curs. Poate fi solicitat online de către pescari.
 • Permis de pescuit pentru Marea Neagră: Acest permis este, de asemenea, eliberat gratuit de către ANPA și este valabil în ariile aferente pe durata anului în curs. Pescarii îl pot solicita online.
 • Permis de pescuit valabil în habitatele contractate de asociațiile de pescari: Pentru acest tip de permis, pescarii trebuie să facă parte dintr-o asociație de pescari și să achite o taxă către aceasta. Costurile exacte variază în funcție de regulamentul asociației respective.

În plus, există și alte tipuri de avize sau permise specifice, cum ar fi:

 • Viză pentru pescuitul în apele de frontieră: Emisă de Poliția de Frontieră din județul în care se află apele respective.
 • Permis pentru pescuitul în Delta Dunării: Emis de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Aceste permise și avize suplimentare sunt, de asemenea, eliberate gratuit.

Asigurați-vă că respectați regulile și restricțiile locale referitoare la pescuit și că obțineți permisele sau avizele corespunzătoare înainte de a pescui într-o anumită zonă.

Cum să obțineți un permis de pescuit sportiv recreativ

Pașii necesari pentru obținerea permisului de pescuit online de la ANPA sunt următorii:

 • Accesați adresa www.anpa.ro.
 • În pagina nou deschisă, apăsați butonul Solicitare Permis Pescuit Recreativ, apoi apăsați pe Generare Permise.
 • Citiți mesajul afișat și apăsați butonul aferent statutului – personă fizică sau asociație, apoi urmați pașii dați.
 • Selectați din lista județul de domiciliu. Introduceți CNP-ul și adresa de domiciliu fără diacritice și spații, apoi apăsați butonul „Următor”.
 • Introduceți numele și prenumele, apoi apăsați butonul „Următor”.
 • Din listă, selectați tipul de permis dorit. Apăsați butonul „Următor”.
 • Citiți mesajul afișat, bifați în dreptul mesajului „Sunt de acord” și apăsați butonul „Următor”.
 • Verificați datele introduse și, dacă sunt corecte, apăsați butonul „Următor”.
 • Permisul de pescuit a fost emis. Puteți să-l printați sau să-l descărcați ca fișier PDF pe calculator, telefon sau tabletă.

Este important să respectați toți pașii cu atenție și să verificați cu atenție datele introduse pentru a evita erori și probleme în obținerea permisului de pescuit online de la ANPA.

Taxe și costuri asociate cu permisul de pescuit recreativ

Permisele de pescuit pentru Dunăre cu brațele sale și habitatele piscicole naturale necontractate, precum și permisele de pescuit pentru Marea Neagră emise de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) sunt eliberate gratuit. Acestea sunt valabile pe durata anului în curs și nu implică plata unor taxe suplimentare.

Durata de valabilitate a permisului de pescuit sportiv

În România, permisele de pescuit pentru Dunăre cu brațele sale și habitatele piscicole naturale necontractate, precum și cele pentru Marea Neagră, sunt valabile pe toată durata anului calendaristic în curs. 

Amenzi pentru pescuitul fără permis

Potrivit Ordonanței de Urgență 23/2008 privind pescuitul și acvacultura în România, pescuitul sportiv recreativ fără permis de pescuit constituie o contravenție și atrage sancțiuni sub formă de amendă. Cuantumul amenzii pentru această contravenție variază între 300 lei și 600 lei.

De asemenea, se aplică aceeași amendă pentru următoarele fapte:

 • Neprezentarea permisului la solicitarea persoanelor de control.
 • Încălcarea condițiilor prevăzute de permisul de pescuit.
 • Reținerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucăți/exemplare/zi, în total, din speciile de păstrăv, lipan și coregon în apele de munte sau a mai mult de 5 kg de pește/zi din zona colinară și de șes, cu excepția cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depășește 5 kg.

În plus, următoarele fapte constituie contravenții care atrag amenzi între 600 lei și 1.000 lei:

 • Prinderea salmonidelor cu mâna, cu unelte de pescuit comercial sau cu alte unelte de pescuit confecționate artizanal.
 • Pescuitul salmonidelor cu momeli naturale.
 • Pescuitul cu mai mult de 3 muște artificiale în apele salmonicole.
 • Mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare cu semnificație piscicolă.
 • Pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție și în zonele de protecție.
 • Pescuitul cu lanseta folosind plasă monofilament.

Este important ca pescarii să respecte regulile și să dețină un permis valabil pentru pescuitul sportiv recreativ, pentru a evita sancțiunile și pentru a contribui la protejarea resurselor piscicole și a mediului înconjurător.

Recomandări pentru pescuitul responsabil și sustenabil

Pescuitul responsabil și sustenabil este esențial pentru a proteja resursele piscicole și mediul înconjurător, astfel încât această activitate să poată fi practicată pe termen lung și să rămână o sursă de bucurie și recreere pentru toți pescarii. 

Iată câteva recomandări pentru a practica pescuitul responsabil și sustenabil:

 • Respectarea legislației și regulilor de pescuit: Asigură-te că ai un permis de pescuit valabil și cunoști regulile și restricțiile locale privind dimensiunile și cantitățile admise pentru reținerea speciilor de pești.
 • Eliberarea capturilor: Dacă prinzi un pește care nu îndeplinește dimensiunea minimă legală sau care face parte dintr-o specie protejată sau în perioada de prohibiție, eliberează-l în apă imediat și fără rănire. Eliberarea în viata a peștilor mici sau care nu sunt de interes pentru consum contribuie la conservarea speciilor.
 • Evitarea supraexploatării: Nu pescuit în exces sau reține mai multe exemplare decât poți consuma sau folosi. Prin gestionarea responsabilă a capturilor, poți contribui la menținerea populației de pești.
 • Respectarea habitatului: Fii atent la mediul înconjurător și evită să perturbi sau să distrugi habitatul piscicol. Nu lăsa deșeuri sau alte materiale pe mal sau în apă.
 • Utilizarea uneltelor adecvate: Alege uneltele de pescuit potrivite pentru speciile pe care dorești să le prinzi și asigură-te că sunt sigure pentru pești și pentru mediul acvatic.
 • Evitarea pescuitului în perioadele de reproducere: Respectă perioadele de prohibiție și restricțiile de pescuit în timpul sezonului de reproducere pentru a permite speciilor să se înmulțească în mod natural.
 • Educație și conștientizare: Învață despre speciile de pești și despre ecosistemele acvatice din zona în care pescuiți și împărtășește cunoștințele cu alți pescari.
 • Raportarea capturilor și observarea poluării: Dacă observi mortalitate piscicolă sau poluare, raportează acest lucru autorităților locale sau agențiilor de mediu pentru a lua măsuri adecvate.
 • Sprijinirea conservării: Implică-te în proiecte de conservare a resurselor piscicole și sprijină organizațiile și inițiativele care se ocupă de protejarea mediului și a faunei acvatice.
 • Respectarea eticii pescuitului: Fii un model pentru alți pescari și respectă natura, mediul și celelalte persoane implicate în activitatea de pescuit.

Pescuitul responsabil și sustenabil nu numai că protejează resursele naturale, ci și oferă o experiență mai satisfăcătoare și durabilă pentru toți cei implicați.

Impactul pescuitului sportiv asupra conservării resurselor piscicole

Impactul pescuitului sportiv asupra conservării resurselor piscicole

Sursa foto

Pescuitul sportiv poate avea atât un impact pozitiv, cât și unul negativ asupra conservării resurselor piscicole. O abordare responsabilă și sustenabilă a pescuitului sportiv poate contribui la conservarea și protejarea resurselor piscicole, în timp ce un pescuit neregulamentar sau iresponsabil poate duce la degradarea și epuizarea acestor resurse.

Impactul pozitiv al pescuitului sportiv asupra conservării resurselor piscicole:

 • Promovarea conștientizării: Pescuitul sportiv poate stimula interesul și conștientizarea cu privire la importanța conservării resurselor piscicole și a ecosistemelor acvatice.
 • Finanțarea conservării: Permisele și taxele de pescuit contribuie la finanțarea programelor de conservare, monitorizare și gestionare a resurselor piscicole.
 • Eliberarea capturilor: Mulți pescari sportivi adoptă practica eliberării în viața a capturilor mici sau care nu sunt destinate consumului, contribuind astfel la conservarea populațiilor de pești.
 • Implicarea comunităților locale: Pescuitul sportiv poate aduce beneficii economice comunităților locale, ceea ce le poate motiva să sprijine eforturile de conservare a resurselor piscicole.

Impactul negativ al pescuitului sportiv asupra conservării resurselor piscicole:

 • Supraexploatarea: Pescuitul intensiv sau iresponsabil poate duce la supraexploatarea unor specii de pești, ceea ce poate afecta echilibrul ecologic al ecosistemelor acvatice.
 • Rănirea și deteriorarea peștilor: Folosirea uneltelor inadecvate sau a unor practici iresponsabile poate duce la rănirea sau omorârea inutilă a unor specii de pești, inclusiv a celor care nu sunt de interes pentru consum.
 • Perturbarea habitatului: Pescuitul neregulamentar sau practicat în zone protejate poate perturba habitatul piscicol și poate afecta alte viețuitoare acvatice.
 • Riscul de introducere de specii invazive: Unele specii de pești, folosite ca momeli sau aduse în mod intenționat în anumite habitate, pot deveni specii invazive și pot afecta negativ biodiversitatea nativă.

În concluzie, pescuitul sportiv poate avea un impact semnificativ asupra conservării resurselor piscicole, în funcție de modul în care este practicat. 

Adoptarea unei abordări responsabile și sustenabile, respectarea legislației și a regulilor de pescuit și sprijinirea eforturilor de conservare sunt cheia pentru a asigura că aceste resurse valoroase sunt protejate și menținute pentru generațiile viitoare.

Scroll to Top